Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 24.05.2021.

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium wydziałowe online, podczas którego zaprezentowane zostaną dwa wystąpienia:

24.05.2021., godzina 10:00, MS Teams

Mgr Dzmitry Lysh

Proponowany promotor: dr hab. Anna Kulma, prof. UWr
Zakład Biochemii Genetycznej

„Wyjaśnienie roli kwasu abscysynowego w roślinach lnu zwyczajnego w odpowiedzi na infekcję F.oxysporum (f.sp. lini)”.

Prezentacja będzie w języku polskim.

Sprawdzenie funkcji kwasu abscysynowego w transgenicznych roślinach lnu zwyczajnego w infekcji Fusarium oxysporum (f.sp. lini).

 

24.05.2021., godzina 10:20, MS Teams

Mgr Volha Dzianisava

Proponowany promotor: prof. dr hab. Ryszard Rzepecki
Pracownia Białek Jądrowych

„Opracowanie strategii terapii genowej progerii Hutchinsona-Gilforda”.

Prezentacja będzie w języku polskim.

A. Model komórkowy progerii Hutchinsona-Gilforda stworzony dla selekcji leków genetycznych poprzez transdukcję wektorem retrowirusowym. B. Proces selekcji leków genetycznych polegający na ocenie zmian intensywności fluorescencji w komórkach z nadekspresją białek fuzyjnych za pomocą cytometrii przepływowej oraz ocena zmian poziomu białek fuzyjnych za pomocą metody Westerm Blot.

 

Aktualności