Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 23.10.2018.

23.10.2018., godzina 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy na najbliższe seminarium wydziałowe nt.: „Interakcja białka MPP1 z lipidami błon i jej możliwe znaczenie w organizacji lateralnej błony”, które przedstawi mgr Mohamed Elderdfi z Zakładu Cytobiochemii.

Sugerowany model molekularnego mechanizmu asocjacji MPP1 z błoną komórkową. A. Model przedstawia lokalizację MPP1 z bogatymi w cholesterol nano-domenami błony (zaznaczono czerwonym obramowaniem). B. Proponowany kinetyczny model „membrane-trapping” mechanizmu asocjacji MPP1 z tratwą lipidową. Lokalizacja MPP1 ukazana jest w bogatych w cholesterol domenach „raft-like” błony (tratwy błonowe, zaznaczono na żółto) jako rezultat dodatkowej/ych interakcji MPP1 z innymi białkami błonowymi, jak np. flotylinami, jak również poprzez penetrację dwuwarstwy, co z kolei indukuje wzrost uporządkowania strefy hydrofobowej błony oraz odporność na tych domen na detergenty.

 

Prezentacja będzie w języku angielskim.

 

Aktualności