Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 23.01.2018.

23.01.2018., godz. 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium wydziałowe. Prezentację, w języku polskim, pt. „Wpływ lecytyny otrzymanej z żółtek jaj na nadciśnienie tętnicze u szczurów SHR” przedstawi dr Dorian Nowacki z Zakładu Biologii Molekularnej Komórki.

Schemat użytego w doświadczeniu systemu telemetrycznego do pomiaru ciśnienia tętniczego u szczurów. Pomiar wykonywany jest przez transmiter implantowany podczas zabiegu. Rejestrowane dane są przekazywane falami o niskiej częstotliwości AM do odbiornika umieszczonego pod klatką. Dane skorygowane przez Monitor Referencyjnego Ciśnienia Otoczenia (Ambient Pressure Reference Monitor) trafiają do jednostki głównej poprzez Matrycę Wymiany Danych (Data Exchange Matrix).

Schemat użytego w doświadczeniu systemu telemetrycznego do pomiaru ciśnienia tętniczego u szczurów. Pomiar wykonywany jest przez transmiter implantowany podczas zabiegu. Rejestrowane dane są przekazywane falami o niskiej częstotliwości AM do odbiornika umieszczonego pod klatką. Dane skorygowane przez Monitor Referencyjnego Ciśnienia Otoczenia (Ambient Pressure Reference Monitor) trafiają do jednostki głównej poprzez Matrycę Wymiany Danych (Data Exchange Matrix).

Aktualności