Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 20.06.2017.

20.06.2017, godzina 9:15, sala 1.03.

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na wykład, który wygłosi gość dra hab. Aleksandra Czogalli z Zakładu Cytobiochemii – prof. dr hab. Marek K. Janiak z Zakładu Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie – pt. „Immunoterapia nowotworów za pomocą ekspozycji całego ciała na niskie dawki promieniowania jonizującego”.

: Potencjalne mechanizmy odnowy przeciwnowotworowej funkcji układu odpornościowego przez ekspozycje na niskie dawki promieniowania jonizującego.

Potencjalne mechanizmy odnowy przeciwnowotworowej funkcji układu odpornościowego przez ekspozycje na niskie dawki promieniowania jonizującego.

Streszczenie:
Ekspozycje całego ciała ludzi i zwierząt laboratoryjnych na promieniowanie jonizujące w niskich dawkach (≤100 mGy przy ekspozycji krótkotrwałej) hamują rozwój nowotworów, głównie w wyniku stymulacji układu odpornościowego. W wykładzie przedstawione zostaną mechanizmy immunosupresji indukowanej przez rozwijający się nowotwór oraz immunomodulujący wpływ napromieniania w niskich dawkach związany z przeciwnowotworowym działaniem takich ekspozycji. Wyniki obserwacji epidemiologicznych u ludzi, doświadczeń prowadzonych na zwierzętach oraz wstępnych prób klinicznych sugerują, że ekspozycje całego ciała w niskich dawkach promieniowania jonizującego powinny stać się przedmiotem systematycznych badań tej nowej metody immunoterapii uogólnionych nowotworów.

Aktualności