Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 19.04.2021.

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na poniedziałkowe seminarium wydziałowe online, podczas którego zaprezentowane zostaną dwa wystąpienia doktorantów z Zakładu Biologii Molekularnej Komórki:

19.04.2021., godzina 10:00, MS Teams

mgr Agata Maziak

Proponowany promotor: Prof. dr hab. Hanna Jańska
Proponowany promotor pomocniczy: dr Małgorzata Heidorn-Czarna
Zakład Biologii Molekularnej Komórki

„Udział mitochondrialnych proteaz AtFTSH4 i AtOMA1 w odpowiedzi roślin na umiarkowanie podwyższony stres temperaturowy”.

Prezentacja będzie w języku polskim.

Brak proteazy AtFTSH4 lub AtOMA1 prowadzi do akumulacji mitochondrialnych agregatów białkowych, co powoduje zmiany morfologiczne roślin w 30°C.

 

19.04.2021., godzina 10:15, MS Teams

mgr Artur Tomal 

Proponowany promotor: Prof. dr hab. Hanna Jańska
Proponowany promotor pomocniczy: dr Małgorzata Kwaśniak-Owczarek
Zakład Biologii Molekularnej Komórki

„Wpływ niedoboru rybosomalnego białka S10 na metabolizm RNA w mitochondriach Arabidopsis.”

Prezentacja będzie w języku polskim.

Niedobór mitorybosomalnego białka S10 prowadzi do akumulacji monocistronów z dicistronowych transkryptów oraz zaburza biogenezę 18S rRNA i dystrybucję sRNA w mitochondriach Arabidopsis.

 

Aktualności