Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 06.03.2018.

06.03.2018., godzina 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy na kolejne seminarium wydziałowe, w języku angielskim: „Konstrukcja biblioteki aptamerów DNA w oparciu o nowe modyfikowane nukleotydy oraz jej zastosowanie do selekcji aptamerów wobec N-końcowej domeny ludzkiego białka MDM2”.
Przemysław Jurek, Pure Biologics S.A.
Promotor: dr hab. Małgorzata Zakrzewska, Zakład Inżynierii Białka.

Rysunek obrazuje uproszczony schemat uzyskania modyfikowanych aptamerów techniką SELEX oraz strukturę jednego z nowych modyfikowanych nukleotydów opartych o resztę tymidyny zmodyfikowaną przy pierścieniu pirymidynowym poprzez dołączenie grupy chlorobenzylowej za pomocą reakcji „click chemistry”.

Rysunek obrazuje uproszczony schemat uzyskania modyfikowanych aptamerów techniką SELEX oraz strukturę jednego z nowych modyfikowanych nukleotydów opartych o resztę tymidyny zmodyfikowaną przy pierścieniu pirymidynowym poprzez dołączenie grupy chlorobenzylowej za pomocą reakcji „click chemistry”.

Aktualności