Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 04.01.2022.

04.01.2022., godzina 10:00, MS Teams

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na pierwsze w tym roku seminarium wydziałowe, które zaprezentuje mgr inż. Katarzyna Kluska z Zakładu Chemii Biologicznej: „Wpływ zmienności sekwencyjnej w motywach palców cynkowych na ich właściwości koordynacyjne, strukturę oraz stabilność”.
Promotor: prof. dr hab. Artur Krężel.

Prezentacja będzie w języku polskim.

Najczęściej opisywanym i badanym motywem palca cynkowego jest tzw. motyw klasyczny CCHH występujący najliczniej w ludzkim proteomie cynkowym. Motyw ten posiada wysoce zachowaną sekwencję. W trakcie wiązania jonu cynku tworzy strukturę typu ββα. Liczne badania wykazały, że zarówno czynniki sekwencyjne, strukturalne jak i termodynamiczne wpływają na stabilność wiązania cynku do motywów palców cynkowych regulując tym samym ich funkcję.

Aktualności