Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Program "Treat HGPS" w Pracowni Białek Jądrowych

Pracownia Białek Jądrowych została beneficjentem programu E-Rare-3.

Finansowany będzie wniosek grantowy E-Rare 17-093 „Treat HGPS” z budżetem około 800 000 Euro na 3 lata.

Program będzie realizowany we współpracy 4 ośrodków z Hiszpanii, Włoch, Niemiec oraz Polski, a dotyczy opracowania modelu przedklinicznego i metody terapii (w tym terapii genowej) progerii typu Hutchinsona–Gilforda.

Szczegółowe informacje.

Zapraszamy potencjalnych zainteresowanych pracą i współpracą w ramach realizacji projektu.

Aktualności