Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Obwieszczenie Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii

Szanowni Państwo,

informujemy, że zostało opublikowane Obwieszczenie Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii o zgłoszonych wstępnych kandydatach na Dziekana Wydziału Biotechnologii.

Treść Obwieszczenia.

Obwieszczenie oraz inne dokumenty Wydziałowej Komisji Wyborczej opublikowane są również na wydziałowej stronie: Wybory 2024.
Informacje o Wyborach na Uniwersytecie Wrocławskim znaleźć można na stronie Działu Organizacyjnego UWr.

Aktualności