Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Obwieszczenie Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii

Szanowni Państwo,
informujemy, że zostało opublikowane Obwieszczenie Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii dot. wyboru przedstawicielek do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przedstawicieli do Rady Wydziału Biotechnologii.

Treść obwieszczenia

Zawiadomienia oraz inne dokumenty Wydziałowej Komisji Wyborczej opublikowane są również na wydziałowej stronie: Wybory 2024.
Informacje o Wyborach na Uniwersytecie Wrocławskim znaleźć można na stronie Działu Organizacyjnego UWr.

Aktualności