Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Granty Młodych Naukowców 2015

Lista przyznanych grantów dla Młodych Naukowców WB z nadanymi przez Dział Badań Naukowych numerami projektów.

Wnioski (3 szt.) wraz z kalkulacjami kosztów (4szt.), wpisanymi numerami projektów jw. oraz uzyskanymi podpisami Kierownika Zakładu proszę składać u Pani Krysi Janik do dnia 26 maja, do godz. 12:00.
Podpisy Pana Dziekana zostaną zebrane przez Panią Krysię.

Aktualności