Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Zakład Mikrobiologii Molekularnej

grupowe1

Strona Internetowa Zakładu

Kierownik

Pracownicy

Doktoranci

(tel. 71-375-2393, -2640, pokoje 3.17, 3.18)


Tematyka badań

Kluczowe etapy cyklu komórkowego bakterii – replikacja, segregacja chromosomów oraz podział komórkowy – na przykładzie promieniowców rodzaju Streptomyces i Mycobacterium oraz Gram-ujemnej, drapieżnej bakterii Bdellovibrio bacteriovorus.

Wyposażenie naukowe

 • Real Time PCR –Model StepOnePlus (Applied Biosystem)
 • Spektrofotometry UV/Vis – Nano-drop ND-1000,Pharmacia Biotech
 • Wirówki: AVANTI® J-26 XPI (Beckman), Allegra X-22R (Beckman), 5415R (Eppendorf)
 • Inkubator do hodowli bakteryjnych z funkcją chłodzenia – Excella E-24R (New Brunswick Scientific),
 • Czytnik płytek – Thermo Electron Corporation
 • Bioscreen C
 • Mikroskopy Delta-Vision z systemem mikroprzepływowym ONIX
 • Komora laminarna BIO60 (Faster)
 • Zamrażarka niskotemperaturowa (New Brunswick Scientific),
 • Suszarka i cieplarka mikrobiologiczna (Binder)
 • Autoklaw –Varioklav 75S

Projekty badawcze

2019 – 2022: Projekt badawczy NCN OPUS 15, (2018/29/B/NZ6/00539) „ Dynamika cyklu życiowego „żywego antybiotyku”, Bdellovibrio bacteriovorus, w trakcie drapieżnictwa na bakteriach chorobotwórczych”
kierownik projektu – J. Zakrzewska-Czerwińska

2018 – 2021: Projekt badawczy NCN OPUS 14, (2017/27/B/NZ1/00823) „Mechanizm segregacji chromosomów u Mycobacterium – rola białek oddziałujących z ParA”
kierownik projektu – D. Jakimowicz

2018 – 2021: Projekt badawczy NCN SONATINA 2, (2018/28/C/NZ1/00241) „Rola współpracy pomiędzy białkami HupA i HupS podczas wzrostu i odpowiedzi na stres środowiskowy bakterii Streptomyces”
kierownik projektu – A. Strzałka

2017 – 2020: Projekt badawczy NCN OPUS 13, (2017/25/B/NZ1/00657) „Białko Lsr2 jako globalny organizator chromosomu i czynnik transkrypcyjny u Mycobacterium- współdziałanie pomiędzy Lsr2 oraz białkami SMC i HupB”
kierownik projektu – J. Zakrzewska-Czerwinska

2017 – 2020: Projekt badawczy NCN HARMONIA 8, (2016/22/M/NZ1/00122) „Architektura segrosomu bakteryjnego – współdziałanie topoizomerazy I i białka segregacyjnego ParB u Streptomyces”
kierownik projektu – M. Szafran

2017 – 2020: Projekt badawczy NCN SONATINA 2, (2018/28/C/NZ1/00128) “mIHF, a unique mycobacterial nucleoid associated protein and its role in chromosome organization and gene expression”
kierownik projektu – J. Hołówka

2015 – 2019: Projekt badawczy NCN OPUS 8, (2014/15/B/NZ2/01067) „Topologia chromosomu jako regulator transkrypcji – współdziałanie topoizomeraz i białek wiążących DNA w odpowiedzi bakterii na stres środowiskowy”
kierownik projektu – D. Jakimowicz