Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Zakład Cytobiochemii

NASZA STRONA FACEBOOK

 

 

 

 

 

 

 

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW/KANDYDATKI NA STUDIA DOKTORANCKIE w tematyce liposomowych nośników leków genetycznych

 

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW/KANDYDATKI NA STANOWISKO POST-DOC w projekcie finansowanym przez Agencję Badań Medycznych

Kierownik

Pracownicy

Doktoranci
 Pracownia mikroskopii konfokalnej

Tematyka badań

Wyposażenie laboratoriów Zakładu

 • Pracownia mikroskopii konfokalnej: mikroskop konfokalny Zeiss LSM 510 Meta, z zestawem laserów, system FCS i FLIM firmy PicoQuant; mikroskop konfokalny Leica TCS SP8 z pięcioma detektorami (w tym dwoma HyD) i optymalnym zestawem laserów
 • Pracownia hodowli komórkowych: dwie komory z laminarnym przepływem wyposażone w filtry ULPA, dwa inkubatory CO2, wirówka, mikroskop.
 • Ultrawirówka Optima L90K z optymalnym zestawem rotorów (Beckman-Coulter).
 • Spektrofluorymetr Cary Eclipse z czytnikiem do mikropłytek.
 • Czytnik mikropłytek (Rayto) wraz ze stacją przepłukiwania mikropłytek
 • Sytem FPLC, Biologic (Bio-Rad).
 • Systemy do pomiaru ciśnienia powierzchniowego monowarstw (NIMA, KIBRON) umożliwiające pomiar potencjału powierzchniowego monowarstw oraz ich wizualizację w mikroskopii fluorescencyjnej
 • System do badań oddziaływań molekularnych MONOLITH (NanoTemper) oraz oceny jakości białek TYCHO (NanoTemper)

Doktoraty

W laboratorium w latach 1994-2019 27 osób z sukcesem zakończyło przewody doktorskie.

Lista absolwentów studiów doktoranckich.

Tematy prac magisterskich

Tematy wiążą się z podstawową problematyką Zakładu. Lista absolwentów studiów magisterskich.

Publikacje

Patenty

 1. Grzybek M., Wyrozumska, P., Langner, M., Grieb, P., Kozubek A. Sikorski, A.F. kompozycja lipidowa do wytwarzania liposomów. Patent Nr P. 196966 (2008; zgłoszony w 2005).
 2. Wyrozumska P., Walasek, M., Kuliczkowski, K., Sikorski, A.F. Kompozycja lipidowa do wytwarzania nośnika leków genetycznych i jej zastosowanie. Patent Nr P-383 287, 09.2010.
 3. Meissner J., Toporkiewicz M., Kuliczkowski K., Czogalla A., Sikorski A.F. Ukierunkowana, liposomowa postać kompleksu oligonukleotyd-polietylenoimina, jej zastosowanie oraz sposob otrzymywania: P.407947, data pierwszeństwa: 2014-04-18
 4. Toporkiewicz M., Meissner J., Kuliczkowski K., Sikorski A.F. Kompozycja lipidowa służąca do wytworzenia kierowanego za pomocą przeciwciał liposomowego nośnika lekow genetycznych oraz jej zastosowanie: P.407949,data pierwszeństwa: 2014-04-18.

Projekty badawcze

Ważne linki

Galeria