Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Zakład Biochemii Genetycznej

biochemia-genetyczna

Strona internetowa Zakładu

Kierownik

Pracownicy naukowi

Pracownicy techniczni

Doktoranci

(tel. 71-375-6207)


LenTematyka badań

 • ulepszanie roślin użytkowych ( len , ziemniaki) metodą transgenezy pod względem między innymi odporności na czynniki środowiskowe, zawartości antyoksydantów, i poprawy jakości włókna.
 • identyfikacja genów i metabolitów zaangażowanych w odpowiedź lnu na patogen
 • poszukiwanie nowych zastosowań dla pełnego wykorzystania włókien lnianych oraz produktów ubocznych powstających przy produkcji tkanin ( biokompozyty, materiały opatrunkowe

Aparatura

Wyposażenie naukowe

 • Analityczny system do wysokosprawnej chromatografii cieczowej Waters UPLC z detektorem PDA
 • Aparat do elektroforezy pulsacyjnej CHEF DR III system Bio Rad
 • Trzy komory fitotronowe do hodowli roślin
 • Spektrofotometr Varian Carry
 • Czytnik do płytek Elisa Labsystem
 • Termocyklery gradientowe( Bio-Rad, Biometra)
 • Dwa systemy do suszenia próbek „speed vac” ( Hetovac, Thermo scientific)

fitotron

Wybrane doktoraty

 • Tworzenie i analiza transgenicznego lnu i ziemniaka ze zwiększoną zawartościa i stabilnością związków flawonoidowych- Katarzyna Lorenc- Kukuła 2007
 • Modyfikacja poziomu flawonoidów w roślinie ziemniaka, Iwona Matysiak- Kata, 2005
 • Modyfikacja wybranych cech lnu metodami inżynierii genetycznej Magdalena Wróbel-Kwiatkowska , 2004

Reprezentatywne tematy prac magisterskich

 • Analiza ekspresji genów wybranych genów w odpowiedzi na lnu na działanie patogenów grzybowych z rodzaju Fusarium
 • Analiza wybranych składników ściany komórkowej i ekspresji transgenu w lnie transgenicznym
 • Izolacja i analiza sekwencji promotorowych ziemniaczanych genów białek 14-3-3

szklarnia

Projekty badawcze

 • Grant własny N N302 061834 Wytworzenie i analiza bioplastiku (biokompozytów) z udziałem lnu transgenicznego 2008-2011 kierownik prof. dr hab. Jan Szopa
 • Grant zamawiany: 4987/PBZ/WBT/06 .: Zastosowanie współczesnej genomiki funkcjonalnej i bioinformatyki do charakteryzacji i tworzenia modeli procesów biologicznych o istotnym znaczeniu w medycynie i rolnictwie.
 • Temat realizowany „Strategia identyfikacji, izolacji i oceny funkcji genów w odpowiedzi lnu na infekcję patogenną” kierownik tematu prof. dr hab. Jan Szopa 2006-2009

Wybrane publikacje