Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Dla pracowników

Przydatne linki

W sprawie poniższego oprogramowania
proszę o kontakt z Ewą Niewczas:

  • Corel Draw
  • Corel Paintshop

Prace dyplomowe

Zarządzenie nr 1-2015  Dziekana Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiegoz dnia 23 lutego 2015r. w sprawie uszczegółowienia procedury dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu APD.

Formularz zgłoszenia obrony pracy dyplomowej

Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Granty Młodych Naukowców

2016 rok

2015 rok

2014 rok

Stypendia

Oferty dla młodych doktorów

w ramach Kapitału Ludzkiego