Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Wydział

O Wydziale

Wydział Biotechnologii powstał w 2006 roku na mocy decyzji Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach Wydziału istnieje 13 zakładów i 2 pracownie. Zatrudnionych jest około 100 osób. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych: doktora oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach biochemii i biotechnologii.

czytaj dalej...

Władze Wydziału

Dziekan Wydziału Biotechnologii: dr hab. Dorota Nowak
Tel. 71 375 7065; E-mail: dorota.nowak@uwr.edu.pl

czytaj dalej...

Dziekanat

Dni i godziny otwarcia dla studentów: poniedziałek, środa,  piątek  godz. 10:00 - 15:00

Pokój: 0.08, Tel: +48 71375 2995, E-mail: dziekanat.wb@uwr.edu.pl

czytaj dalej...

Kontakt

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii
ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław
Dziekanat - tel.: +48 71375 2995, e-mail: dziekanat@biotech.uni.wroc.pl

czytaj dalej...

USOS

USOSweb Uniwersytetu  Wrocławskiego  Zaloguj się -->

Koordynator wydziałowy do spraw USOS - Paweł Błażej

czytaj dalej...

Struktura organizacyjna Wydziału Biotechnologii

Schemat struktury organizacyjnej Wydziału, Rada Wydziału, Organa pomocnicze

czytaj dalej...

Redakcja CMBL

Redakcja czasopisma Cellular & Molecular Biology Letters (CMBL).

czytaj dalej...

Biblioteka

Bibliotekarz - mgr Maria Skuza
tel. +48 71375 6211,  pokój 0.46

czytaj dalej...

Stopnie i tytuły

Postępowania habilitacyjne i rozprawy doktorskie przeprowadzone na Wydziale Biotechnologii.

 

czytaj dalej...