Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Praktyki zawodowe

Regulamin praktyk zawodowych

Dokumenty do pobrania:

w wersji anglojęzycznej

W związku z sytuacją epidemiologiczną, oryginalne dokumenty na praktyki wraz z dziennikiem praktyk do podbicia proszę przynosić do dziekanatu, w dniu którym będą się Państwo rozliczać z praktyk. Do przygotowania umowy wystarczy wyraźny skan.

Do rozliczenia praktyk potrzeba:

  • dziennik praktyk (20 wpisów – pod każdym podpis opiekuna praktyk)
  • jednostronicowe sprawozdanie z praktyk z własnoręcznym podpisem
  • zaświadczenie z praktyk

Za praktyki zawodowe i wolontariackie na Wydziale Biotechnologii odpowiada mgr Katarzyna Kania.

katarzyna.kania@uwr.edu.pl

Opiekunem praktyk zawodowych jest dr Marta Kołodziejczak.

marta.kolodziejczak@uwr.edu.pl

Zarządzenie nr 31/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzenie nr 115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim

Dokumenty dotyczące praktyk studenckich

nieujętych w programie kształcenia (wolontariackich)

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie obowiązku stosowania w Uniwersytecie Wrocławskim wzoru „Porozumienia o prowadzeniu praktyk studenckich nieujętych w programie kształcenia

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2018 r. zmieniający komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie obowiązku stosowania w Uniwersytecie Wrocławskim wzoru „Porozumienia o prowadzeniu praktyk studenckich nieujętych w programie kształcenia