Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Praktyki zawodowe

Regulamin praktyk zawodowych

Dokumenty do pobrania:

w wersji anglojęzycznej

Do rozliczenia praktyk potrzeba:

  • dziennik praktyk (20 wpisów – pod każdym podpis opiekuna praktyk)
  • jednostronicowe sprawozdanie z praktyk z własnoręcznym podpisem
  • zaświadczenie z praktyk

Za praktyki zawodowe i wolontariackie na Wydziale Biotechnologii odpowiada mgr Katarzyna Kania.

katarzyna.kania@uwr.edu.pl

Opiekunem praktyk zawodowych jest dr Agnieszka Biernatowska.

agnieszka.biernatowska@uwr.edu.pl

Zarządzenie nr 187/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim

Dokumenty dotyczące praktyk studenckich

nieujętych w programie kształcenia (wolontariackich)

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie obowiązku stosowania w Uniwersytecie Wrocławskim wzoru „Porozumienia o prowadzeniu praktyk studenckich nieujętych w programie kształcenia

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2018 r. zmieniający komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie obowiązku stosowania w Uniwersytecie Wrocławskim wzoru „Porozumienia o prowadzeniu praktyk studenckich nieujętych w programie kształcenia