Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Erasmus - wyjazdy zagraniczne

Erasmus+

Erasmus+ stanowi program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020.

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać starania krajów uczestniczących w programie na rzecz efektywnego wykorzystywania potencjału umiejętności ludzkich i kapitału społecznego Europy, potwierdzając jednocześnie zasadę uczenia się przez całe życie przez powiązanie wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnegonieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu. Program zwiększa również możliwości z zakresu współpracymobilności dotyczące krajów partnerskich, przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży.1

1 Erasmus+ Przewodnik po programie

UCZESTNIKAMI PROGRAMU ERASMUS+ SĄ:

  • wszystkie państwa Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry,  Wielka Brytania, Włochy,
  • państwa EFTA/EOG: Norwegia, Islandia i Lichtenstein,
  • państwa kandydujące do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM)

Uniwersytet Wrocławski koordynuje akcje związane z mobilnością edukacyjną, które obejmują:

1) Wyjazdy studentów na studia.
2) Wyjazdy studentów i absolwentów (do 1 roku po obronie pracy) na praktyki.
3) Wyjazdy nauczycieli akademickich  na tygodniowe wizyty, w celu prowadzenia zajęć  dydaktycznych.
4) Wyjazdy szkoleniowe pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na tygodniowe wizyty szkoleniowe.

Szczegółowe informacje dotyczące programu:

O programie

Informacje ogólne

Lista uczelni, z którymi Wydział Biotechnologii zawarł umowy o wzajemnej wymianie studentów i/lub pracowników:

Lp. KRAJ KOD ERASMUS NAZWA UCZELNI LICZBA MIEJSC POZIOM STUDIÓW TERMIN
1 Austria A WIEN64 Medizinische Universität Wien 2 2, 3 2014-2021
2 Belgia B ANTWERP01 Universataire Instelling Antwerpen 3 1, 2, 3 2017-2021
3 Belgia B LEUVEN01 Katholieke Universiteit Leuven 2 2, 3 2017-2021
4 Chorwacja HR ZAGREB01 University of Zagreb 2 1, 2, 3 2014-2021
5 Francja F NANTES01 Université de Nantes 2 1, 2, 3 2019-2021
6 Francja F RENNES01 Université de Rennas I 4 2, 3 2014-2021
7 Francja F PARIS007 Université Denis Diderot (Paris VII) 3 2 2014-2021
8 Francja F REIMS01 Université de Reims Champagne – Ardenne 3 2, 3 2014-2021
9 Francja F LILLE01 Université des Sciences et Technologies de Lille (Lille I) 3 2, 3 2014-2021
10 Gujana Francuska F CAYENNE04 Universite de Guyane 1 1, 2, 3 2018-2021
11 Gwadelupa F POINT05 Universite des Antilles 2 1 2018-2021
12 Hiszpania E CORDOBA01 University of Cordoba 1 1, 2 2016-2021
13 Holandia NL GRONING01 University of Groningen 3 2, 3 2014-2021
14 Niemcy D GOTTING01 Georg-August Universität Göttingen 1 1, 2 2018-2021
15 Niemcy D BIELEFE01 Universität Bielefeld 2 1, 2 2015-2021
16 Niemcy D POTSDAM01 Universität Potsdam 7 2, 3 2014-2021
17 Niemcy D MANNHEI03 Hochschule Mannheim 4 1, 2 2019-2021
18 Norwegia N AS02 Norwegian University of Life Science 3 2, 3 2014-2021
19 Turcja TR ISTAMBU05 Marmara University 2 1, 2 2014-2021
20 Turcja TR ISTAMBU55 Biruni University 2 1, 2, 3 2016-2021
21 Turcja TR_IZMIR_01 Dokuz Eylul University 1 3 2019-2021
22 Wielka Brytania UK SHEFFIE01 University of Sheffield 2015-bezterminowo
23 Włochy I FOGGIA03 University of Foggia 2 1 2017-2020
24 Włochy I MILANO01 Università degli Studi di Milano 3 1, 2 2015-2021
25 Włochy I PAVIA01 Università degli Studi di Pavia 2 1, 2, 3 2019-2021
26 Włochy I VERCELL01 Universita del Piemonte Orientale „Amadeo Avogadro” 3 1,2,3 2014-2021

 

STUDIA

Oferta skierowana jest do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Warunkiem realizacji części programu studiów lub projektów naukowych jest podpisanie umowy między Wydziałem Biotechnologii a wybraną uczelnią.

Rekrutacja studentów na studia w uczelni partnerskiej oraz rozliczenie wyjazdów odbywa się zgodnie z regulaminami:

Regulamin rekrutacji na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022 – studia licencjackie

Regulamin rekrutacji na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022 – studia magisterskie

Dokumenty aplikacyjne

ZASADY ROZLICZANIA STUDIÓW ZA GRANICĄ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Terminy rozmów kwalifikujących w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych:
18.12.2020. (piątek), od godz. 16:00
22.01.2021. (piątek), od. godz. 16:00
Obowiązują zapisy na dany termin rozmowy.

 

PRAKTYKI

Oferta skierowana jest do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz absolwentów (do 1 roku po zakończeniu studiów, licząc od dnia obrony pracy dyplomowej).
Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie nie więcej niż 12 miesięcy. Minimalny czas praktyki wynosi  2 miesiące. Praktyka powinna być powiązana z kierunkiem studiów.
Praktykę można odbyć w dowolnym  przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub  w innej instytucji, z wyjątkiem instytucji unijnych i zarządzających programami unijnymi. Praktyka powinna być powiązana z kierunkiem studiów.

Rekrutacja na praktyki (w tym praktyki absolwenckie) odbywa się zgodnie z regulaminem:

Regulamin rekrutacji na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021

Zasady rozliczania praktyk Erasmus+

Letter of Accetptance

 

WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH  NA TYGODNIOWE WIZYTY, W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNYCH

Głównym celem wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej. Długość pobytu dydaktycznego wynosi od 2 do 5 dni, w trakcie których należy zrealizować minimum 8 godzin dydaktycznych.

Kontakt
Koordynator Erasmus+
dr Justyna Ciuraszkiewicz
tel. +48 71 375 27 12
justyna.ciuraszkiewicz@uwr.edu.pl