Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Erasmus - wyjazdy zagraniczne

Erasmus+

Erasmus+ stanowi program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020.

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać starania krajów uczestniczących w programie na rzecz efektywnego wykorzystywania potencjału umiejętności ludzkich i kapitału społecznego Europy, potwierdzając jednocześnie zasadę uczenia się przez całe życie przez powiązanie wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnegonieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu. Program zwiększa również możliwości z zakresu współpracymobilności dotyczące krajów partnerskich, przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży.1

1 Erasmus+ Przewodnik po programie

Szczegółowe informacje dotyczące programu:

O programie na stronie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

O programie na stronie biura Współpracy Międzynarodowej

STUDIA

Oferta skierowana jest do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Warunkiem realizacji części programu studiów lub projektów naukowych jest podpisanie umowy między Wydziałem Biotechnologii a wybraną uczelnią.

Lista uczelni, z którymi Wydział Biotechnologii zawarł umowy o wzajemnej wymianie studentów lub pracowników:

Lp. Kod dyscypliny kraj Uczelnia Kod ERASMUS Liczba miejsc Poziom studiów Status umowy
1. Austria MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT WIEN A_WIEN64 2 1, 2 W trakcie ustaleń
2. 512 Belgia UNIVERSITAIRE INSTELLING ANTWERPEN B  ANTWERP01 2 1, 2, 3 Ważna do 2027/28
3. 511 i 512 (umowa wspólna z WNB) Niemcy UNIVERSITÄT BIELEFELD D  BIELEFE01 2 1, 2, 3
4. 512 Niemcy GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN D GOTTING01 1 1, 2 Ważna do 2027/28
5. 061/512 Niemcy HOCHSCHULE MANNHEIM D  MANNHEI03 2 1, 2, 3 Ważna do 2027/28
6. 512 Niemcy UNIVERSITÄT POTSDAM D  POTSDAM01 2 1, 2, 3 Ważna do 2027/28
7. 512 Francja UNIVERSITE DE PARIS F  PARIS007 2 1, 2, 3 Ważna do 2027/28
8. 512 Francja UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE F  REIMS01 2 1, 2, 3 Ważna do 2027/28
9. 512 Francja UNIVERSITE DE RENNES I F  RENNES01 2 1, 2, 3 Ważna do 2027/28
10. 510/512 Chorwacja SVEUČILIŠTE U ZAGREBU HR ZAGREB01 2 1, 2, 3 Ważna do 2027/28
11. Włochy UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO I  MILAN01 W trakcie ustaleń
12. 510 Włochy UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA I  PAVIA01 2 1, 2, 3 Ważna do 2022/23
13. 511 i 512 (umowa wspólna w WNB) Włochy UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE „AMEDEO AVOGADRO” I  VERCELL01/I NOVARA01 2 1, 2, 3 W trakcie ustaleń
14. 510/511/512 Norwegia NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES N  AS02 3 2, 3 Ważna do 2022/23
15. 512 Turcja MARMARA UNIVERSITESI TR ISTANBU05 1 1, 2, 3 Ważna do 2027/28
16. 512 Turcja DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI TR IZMIR01 1 3 Ważna do 2022/23
17. 512 Portugalia INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA PGUARDA01 2 1, 2, 3 W trakcie ustaleń

Rekrutacja studentów na studia w uczelni partnerskiej oraz rozliczenie wyjazdów odbywa się zgodnie z regulaminami:

REGULAMIN REKRUTACJI NA WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

ZASADY ROZLICZANIA WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

ZASADY ROZLICZANIA WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Aplikacja 2023/24

Terminy rozmów kwalifikujących w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych:

9 grudnia 2022 i 10 stycznia 2023 – obowiązują zapisy na dany termin rozmowy.

PRAKTYKI

Oferta skierowana jest do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz absolwentów (do 1 roku po zakończeniu studiów, licząc od dnia obrony pracy dyplomowej).
Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie nie więcej niż 12 miesięcy. Minimalny czas praktyki wynosi  2 miesiące.

Praktykę można odbyć w dowolnym  przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub  w innej instytucji, z wyjątkiem instytucji unijnych i zarządzających programami unijnymi. Praktyka powinna być powiązana z kierunkiem studiów.

Rekrutacja na praktyki (w tym praktyki absolwenckie) odbywa się zgodnie z regulaminem:

REGULAMIN REKRUTACJI NA WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

ZASADY ROZLICZANIA WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

List akceptacyjny

PODANIE – wsparcie promotora

WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH  NA TYGODNIOWE WIZYTY, W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNYCH

Głównym celem wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej. Długość pobytu dydaktycznego wynosi od 2 do 5 dni, w trakcie których należy zrealizować minimum 8 godzin dydaktycznych.

Kontakt
Koordynator Erasmus+
dr Justyna Ciuraszkiewicz
tel. +48 71 375 27 12
justyna.ciuraszkiewicz@uwr.edu.pl