Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

PROJEKT "DOBRE STAŻE"

dobre staże baner

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
zaprasza studentki i studentów I roku studiów II stopnia kierunku Biotechnologia do udziału w projekcie „DOBRE STAŻE”
Formularz zgłoszeniowy kandydata na staż wraz  z CV i listem motywacyjnym należy składać w pokoju 0.09 w dniach:
12 – 21 marca 2019.

Informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy złożyli aplikacje do programu „DOBRE STAŻE” odbędą się w dniach
1 – 2 kwietnia 2019.
Szczegółowy harmonogram zostanie opracowany i przekazany kandydatom indywidualnie, drogą mailową.

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
zaprasza pracodawców do współpracy w ramach projektu „DOBRE STAŻE”.
Zachęcamy do przyjmowania studentów i studentek kierunku Biotechnologia na staże zawodowe, płatne ze środków unijnych.
Czas trwania stażu: 160 godzin
Czas realizacji: czerwiec / lipiec 2019
Zainteresowani Pracodawcy proszeni są o kontakt z koordynatorem merytorycznym projektu, dr Anną Jaromin: anna.jaromin@uwr.edu.pl

„DOBRE STAŻE”
podniesienie kompetencji zawodowych studentów i studentek UWr poprzez udział w wysokiej jakości programach stażowych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dokumenty do pobrania:

LISTA RANKINGOWA DOBRE STAŻE 2018-19

Wykaz jednostek przyjmujących na staż 2018-19

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PRACODAWCY
Regulamin
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA STAŻ
Lista obecności na stażu
Karta czasu pracy stażysty/stażystki
Sprawozdanie stażysty/stażystki