Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

STAŻE STUDENCKIE

dobre staże baner

 

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rok akademicki 2021/2022

WYKAZ JEDNOSTEK PRZYJMUJĄCYCH NA STAŻ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

FORMULARZ ZŁOSZENIOWY

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
zaprasza studentki i studentów I roku studiów II stopnia kierunku Biotechnologia

do odbycia płatnych staży w firmach biotechnologicznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022”.

Formularz zgłoszeniowy kandydata na staż wraz z CV i listem motywacyjnym należy złożyć w dziekanacie WB lub przesłać na adres: marta.kolodziejczak@uwr.edu.pl
do dnia 24 maja 2022.

  • Łączny wymiar jednego stażu wynosi 240 godzin
  • Stawka za godzinę wynosi brutto 18,50 PLN

Program stażowy Wydziału Biotechnologii 2021/2022 ruszy już wkrótce.

Finansowanie: Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o rekrutacji już wkrótce.

FORMULARZ ZŁOSZENIOWY_FIRMA

REALIZACJA STAŻU_DOKUMENTACJA

REGULAMIN

 

Rok akademicki 2020/2021

Drodzy Studenci !

Otrzymaliśmy informację od firm biotechnologicznych współpracujących z Wydziałem Biotechnologii, że w  związku z obiektywną niemożliwością prawidłowej i niezakłóconej realizacji programów stażowych wynikającą z przedłużającego się stanu epidemii SARS-CoV2, firmy zmuszone są do czasowego ograniczenia organizacji stażów również w roku 2020/2021.

W związku z tym roku akademickim 2020/2021 Wydział Biotechnologii nie jest w stanie zaproponować Państwu miejsc stażowych.

ZORGANIZOWALIŚMY JEDNAK DLA WAS SPOTKANIA Z PRACODAWCAMI ORAZ CYKL WARSZTATÓW PN. FIRMA BIOTECHNOLOGICZNA – WIEDZA, POMYSŁ, ZARZĄDZANIE.

Zapraszamy!

HARMONOGRAM SPOTKAŃ DLA STUDENTÓW I ROKU MGR

HARMONOGRAM SPOTKAŃ DLA STUDENTÓW II ROKU MGR

 

ROK AKADEMICKI 2019/2020

WYKAZ JEDNOSTEK PRZYJMUJĄCYCH NA STAŻ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
zaprasza studentki i studentów I roku studiów II stopnia kierunku Biotechnologia

do odbycia płatnych staży w firmach biotechnologicznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022”.

 Formularz zgłoszeniowy kandydata na staż wraz  z CV i listem motywacyjnym
należy przesłać na adres marta.kolodziejczak@uwr.edu.pl
do dnia 5 kwietnia 2020.

 

  • Łączny wymiar jednego stażu wynosi 240 godzin

Rok akademicki 2018/2019

WYKAZ JEDNOSTEK PRZYJMUJĄCYCH NA STAŻ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
zaprasza studentki i studentów I roku studiów II stopnia kierunku Biotechnologia
do udziału w projekcie „DOBRE STAŻE”.

Formularz zgłoszeniowy kandydata na staż wraz z CV i listem motywacyjnym należy składać w pokoju 0.09 w dniach:
12 – 21 marca 2019.

„Dobre staże” podniesienie kompetencji zawodowych studentów i studentek UWr poprzez udział w wysokiej jakości programach stażowych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Rok akademicki 2017/2018

WYKAZ JEDNOSTEK PRZYJMUJĄCYCH NA STAŻ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
zaprasza studentki i studentów I roku studiów II stopnia kierunku Biotechnologia
do udziału w projekcie „DOBRE STAŻE”.

Formularz zgłoszeniowy kandydata na staż wraz  z CV i listem motywacyjnym należy składać w pokoju 0.09 w dniach:
od 18 kwietnia do 9 maja 2018.

„Dobre staże” podniesienie kompetencji zawodowych studentów i studentek UWr poprzez udział w wysokiej jakości programach stażowych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Wydział Biotechnologii zaprasza do wzięcia udziału w projekcie
„DOBRE STAŻE”
podniesienie kompetencji zawodowych studentów i studentek UWr poprzez udział w wysokiej jakości programach stażowych.

Program stażowy dla studentek i studentów I roku studiów II stopnia.

 Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji już wkrótce!

 

Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym