Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

PROJEKT "DOBRE STAŻE"

dobre staże baner

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
zaprasza do wzięcia udziału w projekcie:

„DOBRE STAŻE”
podniesienie kompetencji zawodowych studentów i studentek UWr poprzez udział w wysokiej jakości programach stażowych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 Program stażowy dla studentek i studentów I roku studiów II stopnia.

Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Formularz zgłoszeniowy kandydata na staż wraz  z CV i listem motywacyjnym należy składać w pokoju 0.09 w dniach:
od 18 kwietnia  do 9 maja 2018
w godzinach od 09:00 do 16:00

Dokumenty do pobrania:
Regulamin
Wykaz jednostek przyjmujących na staż
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA STAŻ
Lista obecności na stażu
Karta czasu pracy stażysty/stażystki
Sprawozdanie stażysty/stażystki


OGŁOSZENIA