Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

PROJEKT "DOBRE STAŻE"

dobre staże baner

Wydział Biotechnologii
zaprasza do wzięcia udziału w projekcie:

„DOBRE STAŻE”
podniesienie kompetencji zawodowych studentów i studentek UWr poprzez udział w wysokiej jakości programach stażowych.

 Program stażowy dla studentek i studentów I roku studiów II stopnia.

 Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji już wkrótce!

Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.