Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

PROJEKT "DOBRE STAŻE"

dobre staże baner

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
zaprasza pracodawców do współpracy w ramach projektu „DOBRE STAŻE”.
Zachęcamy do przyjmowania studentów i studentek kierunku Biotechnologia na staże zawodowe, płatne ze środków unijnych.

Czas trwania stażu: 160 godzin
Czas realizacji: czerwiec / lipiec / sierpień 2018

Zainteresowani Pracodawcy proszeni są o kontakt z koordynatorem merytorycznym projektu, dr Anną Jaromin: anna.jaromin@uwr.edu.pl

„DOBRE STAŻE”
podniesienie kompetencji zawodowych studentów i studentek UWr poprzez udział w wysokiej jakości programach stażowych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 Program stażowy dla studentek i studentów I roku studiów II stopnia.

Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Formularz zgłoszeniowy kandydata na staż wraz  z CV i listem motywacyjnym należy składać w pokoju 0.09 w dniach:
od 18 kwietnia  do 9 maja 2018
w godzinach od 09:00 do 16:00

Dokumenty do pobrania:
Regulamin
Wykaz jednostek przyjmujących na staż
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA STAŻ
Lista obecności na stażu
Karta czasu pracy stażysty/stażystki
Sprawozdanie stażysty/stażystki


Uwaga Studentki i Studenci !!!
Osoby, które pozytywnie przeszły proces rekrutacji i otrzymały miejsce stażowe zobowiązane są do niezwłocznego wypełnienia FORMULARZA STAŻOWEGO oraz OŚWIADCZENIA (dokumenty do pobrania na stronie Biura Karier) i dostarczenia ich do Biura Projektu,
 ul. Kręta 1/3, II piętro, pok.42 (w godz. 9.00 – 15.00).
Formularz stażowy oraz oświadczenie są niezbędnymi elementami przygotowującymi do podpisania umowy stażowej.

LISTA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY FINANSOWANIE STAŻU

LISTA OSÓB, KTÓRE NIE UZYSKAŁY FINANSOWANIA STAŻU


ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Wszystkich, którzy złożyli swoje aplikacje do udziału w projekcie, zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 16 maja 2018, p. 0.09.