Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Administracja

Sekcja finansowa

pokój 0.29,  fax 71375 7661

tel. +48 71375 2732

tel. +48 71375 6200

Administrator budynku

mgr inż. Bartosz Szymański
pokój 0.34, tel. +48 71375 2694

Krystyna Janik
pokój 0.34, tel. +48  71375 7973

Portiernia

tel. +48 71375 7101

Sekcja finansowa
Portiernia
Hol