Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Studia Zamawiane

Strona główna Studiów Zamawianych

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt zatytułowany:

„Uatrakcyjnienie i wzbogacenie kształcenia oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunku Biotechnologia I stopnia”.

  • Czas trwania projektu 01.06.2010 – 30.11.2015
  • Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”
  • Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
  • nr projektu POKL.04.01.02-00-060/10-00

Wykłady odbywają się w Kompleksie edukacyjno- badawczym Wydziału Biotechnologii przy ul. Joliot-Curie 14A, sala 1.03 (piętro 1) i są prowadzone przez  specjalistów oraz przedstawicieli firm biotechnologicznych.

Rok akademicki 2013/14

  1. Harmonogram wykładów
  2. Staże i praktyki
  3. Lista rankingowa praktyk
  4. Lista rankingowa staży