Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Rozprawy doktorskie 2013/2014

Rozprawy doktorskie

przeprowadzone na Wydziale Biotechnologii w roku akademickim 2013/2014

 1. 21.10.2013 – Tomasz Janek
 2. 24.10.2013 – Małgorzata Kwaśniak

 3. 6.02.2014 – Justyna Korycka

  • streszczenie – „Identyfikacja produktów genów ZDHHC w komórkach hematopoetycznych oraz w komórkach nowotworowych pochodzenia hematopoetycznego i nabłonkowego. Wpływ białek DHHC na cykl komórkowy komórek erytroidalnych.”
  • promotor – prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski
  • recenzja1, prof. dr hab. Piotr Kuśnierczyk, IITD PAN Wrocław
  • recenzja2, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kuliszkiewicz – Janus, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 4. 11.02.2014 – Krystian Bączkowski

  • streszczenie – „Generowanie długich otwartych ramek odczytu w genomach prokariotycznych.”
  • promotor – dr hab. Paweł Mackiewicz
  • recenzja1, dr hab. Mirosław Roman Dudek, Uniwersytet Zielonogórski
  • recenzja2, dr hab. prof. Małgorzata Bogdan, Politechnika Wrocławska
 5. 18.03.2014 – Maciej Sobczyński
  • streszczenie – „Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych i algorytmu genetycznego do badania proteomów.”
  • promotor – dr hab. Paweł Mackiewicz
  • recenzja1, dr hab. Krzysztof Topolski, Wydział Matematyki i Informatyki UWr
  • recenzja2, dr hab. prof. Jacek Leluk, Uniwersytet Zielonogórski
 6. 27.06.2014 – Paweł Zatwarnicki
 7. 27.06.2014 – Elwira Smakowska
  • streszczenie – „Analiza funkcjonalna mitochondrialnej proteazy AtFtsH4 ze szczególnym uwzględnieniem badań proteomicznych.”
  • promotor – prof. dr hab. Hanna Jańska
  • recenzja1,    prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  • recenzja2,    prof. dr hab.Joanna Szczepanowska,  IBD PAN Warszawa
 8. 15.09.2014 – Przemysław Gagat
 9.  26.09.2014 – Marcin Szafran
  • streszczenie – „Wysokoprocesywna topoizomeraza I ze Streptomyces coelicolor – dynamika procesu relaksacji DNA oraz rola biologiczna enzymu.”
  • promotor – dr hab. Dagmara Jakimowicz
  • recenzja1,  prof. dr hab. Igor Konieczny, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG/AMG
  • recenzja 2,  dr hab. prof. Paweł Stączek, Uniwersytet Łódzki
 10. 30.09.2014 – Hanna Baurska
  • streszczenie – „Badanie zależności funkcji indukcji różnicowania komórek ostrych białaczek szpikowych od struktury analogów witamin D2 oraz D3.”
  • promotor – prof. dr hab. Ewa Marcinkowska
  • recenzja 1, dr hab. prof. Katarzyna Piwocka, IBD PAN Warszawa
  • recenzja 2, prof. dr hab. prof. Janusz Matuszyk, II TD PAN Wrocław