Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Rozprawy doktorskie 2012/2013

Rozprawy doktorskie

przeprowadzone na Wydziale Biotechnologii w roku akademickim 2012/2013

 1. Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Gindy
  • Temat: „Rola białka ParA w segregacji chromosomów i podziale komórkowym Mycobacterium smegmatis.”
  • Promotor – dr hab. Dagmara Jakimowicz
  • Recenzent 1 – prof. dr hab. Grażyna Jagura-Burdzy, PAN Warszawa, Instytut Biochemii i Biofizyki
  • Recenzent 2 – prof. dr hab. Adam Jaworski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 2. Obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Kobielak
  • Temat: „Konstrukcja oraz charakterystyka stabilnych termodynamicznie i odpornych na proteolizę wariantów ludzkiego kwaśnego czynnika wzrostu fibroblastów o potencjalnym zastosowaniu terapeutycznym.”
  • Promotor – dr hab. Daniel Krowarsch
  • Recenzent 1 – prof. dr hab. Andrzej Gamian, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, PAN Wrocław
  • Recenzent 2 – dr hab. inż. prof. Piotr Dobryszycki, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
 3. Obrona pracy doktorskiej mgr Edyty Petters
 4. Obrona pracy doktorskiej lek. Leszka Kotuli
 5. Obrona pracy doktorskiej mgr Marty Migockiej-Patrzałek