Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Rozprawy doktorskie 2014/2015

Rozprawy doktorskie

przeprowadzone na Wydziale Biotechnologii w roku akademickim 2014/2015

 1. 14.10.2014 – Joanna Podkalicka

 2. 30.10.2014 – Michał Kostaś

 3. 18.11.2014 – Katarzyna Pala
  • streszczenie – „Nanocząstki superparamagnetyczne – synteza, charakterystyka i funkcjonalizacja z użyciem makrocząsteczek biologicznych.”
  • promotor – prof. dr hab. Jacek Otlewski
  • recenzja 1, prof. dr hab. Piotr Dzięgiel, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  • recenzja 2, dr hab. prof. Piotr Młynarz, Politechnika Wrocławska
 4. 24.11.2014 – Wioleta Wojtasik
 5. 1.12.2014 – Justyna Meissner
  • streszczenie – „Liposomowa postać kompleksu oligonukleotyd-polietylenoimina w celowanej terapii ludzkich nowotworów krwi.”
  • promotor – prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski
  • recenzja 1, prof. dr hab. n.med. Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  • recenzja 2, prof. dr hab. inż. Marek Langner, Politechnika Wrocławska
 6. 16.12.2014 – Sławomir Jabłoński

 7. 4.03.2015 – Magdalena Wezner – Ptasińska
 8. 18.03.2015 – Magdalena Skólmowska
  • streszczenie – „Enzymosomy antyoksydacyjne – otrzymywanie, badanie właściwości oraz możliwości wykorzystania w przechowywaniu nasienia knurów.”
  • promotor – prof. dr hab. inż. Marek Kmieć, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • recenzja 1, prof. dr hab. Mariusz Olczak
  • recenzja 2, prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, Uniwersytet Łódzki
  • recenzja 3, prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 9. 31.03.2015 – Adam Pomorski

  • streszczenie – „Otrzymanie i charakterystyka barwników biarsenowych stosowanych do selektywnej modyfikacji białek.”
  • promotor – dr hab.prof. Artur Krężel
  • recenzja 1, dr hab. prof. Marcin Drąg Politechnika Wrocławska
  • recenzja 2, dr hab.inż. prof. Borys Ośmiałowski, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy
 10. 16.04.2015 – Monika Toporkiewicz
  • streszczenie – „Liposomowy nośnik leku genetycznego przeznaczony do celowanej terapii nowotworów krwi.”
  • promotor – prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski
  • recenzja 1, prof. dr hab. n.med. Paweł Grieb Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN Warszawa
  • recenzja2, prof. dr hab. inż. Marek Langner, Politechnika Wrocławska
 11. 15.06.2015 – Marcin Bielecki
 12. 22.06.2015 – Marta Preisner
  • streszczenie – „Len transgeniczny jako źródło udoskonalonego włókna. Manipulacja metabolizmem polimerów ściany komórkowej włókna lnianego.”
  • promotor – prof. dr hab. Jan Szopa – Skórkowski
  • recenzja 1, prof. dr hab. Andrzej K. Kononowicz, Uniwersytet Łódzki
  • recenzja 2, prof. dr hab. Jan Oszmiański, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 13. 3.07.2015 – Ahmed Zeitoun
  • streszczenie – „Zależność pomiędzy kompozycją biochemiczną lnu modyfikowanego genetycznie a jego produktywnością.”
  • promotor – prof. dr hab. Jan Szopa – Skórkowski
  • recenzja 1, prof. dr hab. Wacław Orczyk, IHAR Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
  • recenzja 2, prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu