Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Specjalności

Program studiów dla kierunku Biotechnologia II stopnia dla studentów rozpoczynających studia w r. a. 2023/2024

Od 2023/2024 oferujemy 3 specjalności na studiach magisterskich Biotechnologia:

  • Technologie biomedyczne
  • Biologia medyczna
  • Biologia systemowa i bioinformatyka

W trakcie pierwszego semestru studiów magisterskich studenci zapoznają się z zaawansowanymi technikami biochemicznymi oraz analizami biologii komórki.  Również w trakcie pierwszego semestru studenci wybierają temat pracy magisterskiej, a pod koniec pierwszego semestru dokonują  wyboru specjalności w porozumieniu z promotorem pracy magisterskiej,  uwzględniając swoje zainteresowania oraz potrzeby projektu magisterskiego.

Programy kształcenia poszczególnych specjalności zostały zmodyfikowane poprzez  poszerzenie zakresu wiedzy oraz oferty przedmiotów rozwijających kompetencje w zakresie: technik przydatnych przy projektowaniu i optymalizacji nowych leków i terapii (technologie biomedyczne); molekularnych mechanizmów chorób genetycznych, nowotworowych i  infekcyjnych, ich diagnostyki oraz możliwości leczenia (biologia medyczna); lub zaawansowanych metod analiz genomowych i analiz ekspresji genów organizmów pro- i eukariotycznych (biologia systemowa i bioinformatyka).

Program studiów można dostosować do zainteresowań naukowych również dzięki szerokiej ofercie wykładów do wyboru obejmującej między innymi  wykłady obowiązkowe dla innych specjalności lub kierunku anglojęzycznego. Natomiast projekty magisterskie realizowane w zespołach badawczych Wydziału Biotechnologii dadzą możliwość nabycia pogłębionej wiedzy i umiejętności w obszarze  zainteresowań naukowych danego zakładu.

Więcej na temat programu studiów drugiego stopnia, a zwłaszcza na temat nowych specjalności będzie można dowiedzieć się na spotkaniach informacyjnych we wrześniu 2024 (on line).

Programy studiów magisterskich dla studentów rozpoczynających studia w r.a. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023: