Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Dni adaptacyjne 2022/2023

Harmonogram dni adaptacyjnych Wydziału Biotechnologii 4-5 października 2022 r.

Studenci I roku studiów licencjackich (I stopnia), kierunek Biotechnologia

Studenci I roku studiów magisterskich (II stopnia), kierunek Biotechnologia