Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Nowe leki z Zakładu Cytobiochemii

tL-DtL-P1

Ryc. 1 Rozkład objętości guzów w poszczególnych grupach myszy NOD/SCID obarczonych ludzkim chłoniakiem Burkitta (Daudi) traktowanych kierowanymi preparatami tL-P niosącymi „asODN anty Bcl-2” osobno i w skojarzeniu z MTO oraz preparatami kontrolnymi. Gdzie: t- wolne przeciwciała, MTO- mitoksantron w stężeniu 0.3 mg/kg m.c., tL-Psc – liposomy z rdzeniem „scrambled” ODN. Preparaty podawano dożylnie w dniach 4, 11, 18. W dniu 4 oraz 11 podano dootrzewnowo mitoksantron. Przedstawione wyniki stanowią średnią z 8 niezależnych pomiarow, słupki błędów oznaczają odchylenia standardowe.

Zespół badawczy Zakładu Cytobiochemii w składzie: Justyna Meissner, Monika Toporkiewicz, Aleksander Czogalla, Lucyna Matusewicz i Aleksander F. Sikorski we współpracy z profesorem Kazimierzem Kuliczkowskim z Kliniki Hematologii i Chorób Rozrostowych Krwi Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu Biomed finansowanego ze środków WCB EIT+ opracował dwa wysoce skuteczne preparaty immunoliposomowych leków przeciwnowotworowych nowej generacji.

tL-DtL-P2P3

Ryc. 2 Zasada klocków Lego w konstrukcji „celowanych” leków przeciwnowotworowych. Elementy „kompleksujące” kwas nukleinowy (tu: PEI lub DOTAP) oraz lipidowa konstrukcja otoczki są stałe, a kwasy nukleinowe i cząsteczki „kierujące” są zmienne w zależności od genu, którego ekspresję wyciszamy oraz od rodzaju komórek nowotworowych.

Liposomalne postaci ”nukleotydów antysensowych” okazały się całkowicie skuteczne w odniesieniu do guzów wszczepionych zwierzętom doświadczalnym (Ryc.1), gdyż swoiście rozpoznają cząsteczki na powierzchni komórek nowotworowych. Co więcej, preparat został skonstruowany tak, aby możliwe było stosowanie różnych leków opartych na kwasach nukleinowych oraz różnych cząsteczek kierujących do swoistych komórek nowotworowych. Podobnie jak klocki Lego® poszczególne elementy konstrukcji lekowej można zmieniać w zależności od nowotworu (Ryc. 2).

Obydwa preparaty zostały objęte zgłoszeniami patentowymi. Wyniki opisanych badań zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Jounal of Controlled Release.