Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Kolostrynina z siary owiec i krów

Pracownicy Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Antoni Polanowski i prof. dr hab. Tadeusz Wilusz

opracowali przemysłową metodę otrzymywania kolostryniny z siary owiec i krów.

Kolostrynina to kompleks białek znajdujący się w siarze – mlecznej wydzielinie ssaków, który wyraźnie spowalnia proces niszczenia komórek mózgu, do którego dochodzi w wyniku choroby Alzheimera. Przemysłowe otrzymywanie kolostryniny jest dwuetapowe. Polega w pierwszym etapie na wytrącaniu z siary niepotrzebnych białek, głównie kazeiny i immunoglobulin, za pomocą alkoholi. Pozwalają one na pozbycie się niepotrzebnych, tzw. balastowych, białek z równoczesną dysocjacją, czyli oddzieleniem peptydów aktywnych od immunoglobulin, z którymi występują w kompleksie. W drugim etapie z otrzymanego płynu, w określonym pH, wytrąca się aktywne białka poprzez wysalanie. Osad po pozbyciu się soli stanowi czystą kolostryninę.

Preparat zawierający kolostryninę został już przetestowany w Polsce na ponad 150 osobach cierpiących na chorobę Alzheimera. Efekty były bardzo obiecujące. U chorych zaobserwowano m.in. spowalniane efektów chorobowych i polepszenie ogólnych funkcji behawioralnych, z wyraźnym usprawnieniem zdolności zapamiętywania. Wpływ preparatu na polepszenie funkcji pamięciowych potwierdzono również w badaniach na zwierzętach wykazując, że podawanie starym szczurom preparatu przyspiesza proces zapamiętywania, poprawia pamięć przestrzenną i incydentalną.

Wdrożeniem i komercjalizacją opracowanej przez wrocławskich naukowców metody zajęła się brytyjska firma biotechnologiczna ReGen Therapeutics Plc, która otrzymała międzynarodowy patent w 2005 r. Na rynku polskim dostępny jest już suplement diety zawierajacy kolostryninę (CogniSure™), jak również inne nutraceutyki bazujące na aktywnych składnikach wchodzących w skład siary (Colostrum, Colostrum Immune, Colostrum Alpha).