Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe

<- Powrót do kalendarza dr Karol Kozak (Medical Faculty of Technical University of Dresden) Analiza danych z interferencji RNA – jako sposób przewidywania funkcji genów w komórkach ssaków; 5.11.2013, godz. 10.00 – 10.45; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii