Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium Wydziałowe

<- Powrót do kalendarza Elwira Smakowska (Zakład Biologii Molekularnej Komórki) Analiza funkcjonalna mitochondrialnej proteazy AtFtsH4 ze szczególnym uwzględnieniem badań proteomicznych; 03.06.2014, godz. 9.00 - 9.45; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii