Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium Wydziałowe

<- Powrót do kalendarza Marcin Szafran (Zakład Mikrobiologi Molekularnej) Wysokoprocesywna topoizomeraza I ze Streptomyces coelicolor - dynamika procesu relaksacji DNA oraz rola biologiczna enzymu; 11.03.2014, godz. 9.15 - 10.00; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii