Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium Wydziałowe

<- Powrót do kalendarza dr Dorota Dziadkowiec (Zakład Biotransformacji) Rola nowych mediatorów homologicznej rekombinacji w utrzymaniu stabilności genomu; 17.06.2014, godz. 9.00 - 9.45; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii