Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium Wydziałowe

<- Powrót do kalendarza dr Małgorzata Zakrzewska (Zakład Inżynierii Białka); Ludzki czynnik wzrostu fibroblastów 1 i jego receptory – mechanizm przekazywania sygnału, internalizacji i translokacji; 10.06.2014, godz. 9.00 - 9.45; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii