Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Obrona doktorska

<- Powrót do kalendarza Dnia 11 lutego 2014 r. o godz. 11:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot–Curie 14 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Krystiana Bączkowskiego pt. „Generowanie długich otwartych ramek odczytu w genomach prokariotycznych”.