Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zadanie III

Antyoksydanty

Wolne rodniki to atomy, cząsteczki lub jony, które posiadają w swojej strukturze wolny, niesparowany elektron i dążą do przyłączenia elektronu, aby zamienić się w jon. Taka konfiguracja elektronowa jest stabilna.W celu pozyskania elektronu atakują otaczające je cząsteczki, a po odebraniu od nich elektronu zamieniają je również w wolne rodniki lub uszkadzają ich strukturę, czyli zmieniają ich funkcje.

Struktury komórkowe szczególnie narażone na atak wolnych rodników to nienasycone kwasy tłuszczowe w błonie biologicznej, grupy -SH białek oraz kwasy nukleinowe. Uszkodzenie kwasów nukleinowych przez wolne rodniki jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ może to prowadzić do rozwoju nowotworów.

Antyoksydanty chronią komórkę przed wolnymi rodnikami na dwa sposoby:

  1. Antyoksydanty prewencyjne zapobiegają powstawaniu wolnych rodników, głównie przez chelatację jonów żelaza. Nie pozwalają w ten sposób, aby jony żelaza zmieniły stopień utlenienia, co może pociągnąć za sobą inicjację reakcji wolnorodnikowej.
  2. Antyoksydanty interwentywne – interweniują, czyli przerywają już trwającą reakcję wolnorodnikową przez wygaszanie istniejących wolnych rodników. Oddają wtedy wolnym rodnikom elektron, a wolny rodnik z nich powstający jest stabilny i mało agresywny. Czasami jednak potrafią same zapoczątkować reakcję wolnorodnikową i takie działanie nazywamy aktywnością prooksydacyjną.

W ramach projektu Asia i Weronika badały nie tylko zawartość poszczególnych grup związków fenolowych w ekstraktach z owoców, ale też całkowitą pojemność ekstraktów w zakresie antyoksydantów prewentywnych i interwentywnych, a także potencjalne właściwości prooksydacyjne ekstraktów.

Uzyskane wyniki zostały przedstawione w Zadaniu IV.