Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Dolnośląski Festiwal Nauki 2014

XVII edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2014 na Wydziale Biotechnologii

W tym roku nasz Wydział przygotował jedenaście imprez festiwalowych: 7 spotkań w ramach edycji stacjonarnej oraz 4 spotkania w ramach edycji regionalnej.

W imprezach, które odbyły się w ramach edycji stacjonarnej udział wzięło ponad 400 osób.

Podobnie, jak w poprzednich latach największą popularnością cieszyły się zajęcia, podczas których uczestnicy mogli zapoznać się z pracą w laboratorium biotechnologicznym, czyli warsztaty i pokazy.

Podczas przygotowanych zajęć uczestnicy mieli okazję samodzielnie

 • wyizolować DNA
 • zbadać obecność różnych enzymów w różnych produktach spożywczych
 • rozdzielić cząsteczki biologiczne przy użyciu różnych technik chromatograficznych
 • zapoznać się bliżej z ulubionym organizmem modelowym genetyków, czyli muszką owocową

Podczas warsztatów bioinformatycznych można było samodzielnie wykonać analizy filogenetyczne na podstawie sekwencji DNA, które pozwalały na określenie pochodzenia człowieka.

Również dużym zainteresowaniem cieszyły się imprezy przygotowane w ramach edycji regionalnej, które zostały przeprowadzone w miejscowościach: Legnica, Ząbkowice Śląskie, Wałbrzych, Głogów.

Imprezy regionalne opierały się głównie na wykładach i warsztatach, podczas których uczestnicy mogli m.in. wykrywać obecność różnych enzymów, wykrywać obecność różnych związków w wodzie, a także poszerzyć swoją wiedzę z zakresu organizmów modyfikowanych genetycznie.

Zajęcia w ramach XVII DFN 2014

 • Techniki fluorescencyjne w biotechnologii i „kolorowy” świat białek
  Prowadzący: dr hab. Artur Krężel
  Opis zajęć: Uczestnicy spotkania będącego połączeniem krótkiego wykładu oraz pokazu zostali zaznajomieni z podstawami procesu fotoluminescencji oraz praktycznego wykorzystania tego zjawiska w biotechnologii. Wykład z pogranicza biologii molekularnej, biotechnologii i chemii. Pokaz obejmował doświadczenia z wykorzystaniem zjawiska fotoluminescencji, w tym preparatów oraz białek fluorescencyjnych.
 • Muszka owocowa – ulubienica genetyków
  Prowadzący: dr Dorota Mackiewicz
  Opis zajęć: Podczas wykładu połączonego z warsztatem uczestnicy mogli poznać bliżej muszkę owocową /Drosophila melanogaster/ oraz zobaczyć wybrane jej mutanty jak również dowiedzieć się, jaką rolę spełnia ten mały owad w rozwoju genetyki.
  Podziękowania
 • I Ty możesz być biotechnologiem
  Prowadzący: studenci Wydziału Biotechnologii UWr
  Opis zajęć: Przygotowane przez studentów warsztaty biotechnologiczne miały na celu pokazać uczestnikom proste procedury i reakcje biotechnologiczne, które w większości można wykonać w domu, pokazujące biotechnologiczne podłoże rzeczy codziennego użytku. Sprawdzono m.in. prawdziwość chleba razowego jak i ilość witaminy C w owocach.
 • Organizmy modyfikowane genetycznie – czy naprawdę są niebezpieczne?
  Prowadzący: dr Magdalena Żuk
  Opis zajęć: Wykład próbował odpowiedzieć na pytania: W jaki sposób i w jakim celu tworzone są organizmy modyfikowane genetycznie? Jakie potencjalne zagrożenia niesie z sobą GMO i czy wszystkie obawy z nim związane są słuszne?
 • Biotechnologia i energia odnawialna
  Prowadzący: dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz
  Opis zajęć: Unia Europejska dąży do ciągłego zwiększana udziału źródeł odnawialnych do wytwarzania energii niezbędnej dla istnienia naszej cywilizacji. Coraz większą rolę w procesie pozyskiwania odnawialnej energii zaczyna odgrywać biotechnologia. Dzięki wykorzystaniu różnych mikroorganizmów możliwe jest przekształcenie biomasy roślinnej w różne postacie użytecznej energii takie, jak metan, wodór, bioetanol, czy biodiesel.
 • Jakie jest pochodzenie i ewolucja człowieka? Przekonaj się sam wykonując analizy sekwencji DNA w komputerze
  Prowadzący: dr hab. Paweł Mackiewicz
  Opis zajęć: W trakcie wykładu słuchacze zapoznali się z najnowszymi poglądami na pochodzenie i ewolucję człowieka. Następnie sami przy pomocy odpowiednich programów komputerowych przeprowadzili własne analizy filogenetyczne i przekonali się, co mówią sekwencje DNA o naszym pochodzeniu.
 • Biotechnologiczny zawrót głowy
  Prowadzący: dr Tomasz Janek, mgr Joanna Janicka
  Opis zajęć: Uczestnicy mieli możliwość przeprowadzenia prostych doświadczeń związanych z analizą związków biologicznych, jak również poznali tajniki metod ich rozdziału.