Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

pH roztworów

PH roztworów

Licealiści nadal liczą…:) Dla zainteresowanych krótka ściąga.

Drzewko decyzyjne

 1. Jakiego rodzaju elektrolit występuje w zadaniu?
  • jeżeli jest to sól mocnej zasady i słabego kwasu lub słabej zasady i mocnego kwasu – wykorzystaj odpowiedni wzór
  • jeżeli jest to zasada lub kwas – idź dalej
 2. Jakiej mocy jest to elektrolit?
  • jeżeli jest to słaby elektrolit – wykorzystaj prawo rozcieńczeń Ostwalda lub/i równanie reakcji dysocjacji
  • jeżeli jest to mocny elektrolit – idź dalej
 3. Jakie jest stężenie roztworu?
  • jeżeli roztwór jest rozcieńczony – policz pH z wykorzystaniem ujemnego logarytmu
  • jeżeli roztwór nie jest rozcieńczony, znajdź w zadaniu współczynnik aktywności, wykorzystując go oblicz stężenie jonów, a następnie oblicz pH roztworu.

Za każdym razem pamiętaj, że w obliczeniach należy uwzględnić, ile moli jonów wodorowych lub hydroksylowych powstaje podczas dysocjacji 1 mola cząsteczek wprowadzonych do roztworu.