Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Obliczenia biochemiczne

 Tydzień I.

Obliczenia biochemiczne – stężenia.

Tak jak rok temu podczas pierwszych zajęć uczniowie spotkali się m. in. z molem i objętością molową gazów. Spotkanie zakończyło się sukcesem:) Większość uczniów ze szkoły wyniosła wiedzę, że: mol to porcja materii zawierająca 6,02×1023 atomów, jonów, cząsteczek itp. Mol bardzo ułatwia chemikom prowadzenie obliczeń związanych z planowanymi lub przeprowadzonymi eksperymentami. Współczynniki stechiometryczne reakcji, interpretowane w szkole jako ilości reagujących cząsteczek, oznaczają właściwie ilości moli cząsteczek reagujących substancji. Natomiast objętość molowa gazu to objętość zajmowana przez 1 mol gazu w warunkach normalnych (w temperaturze 0°C i pod ciśnieniem 1 atm), która wynosi 22,4 dm3. Jest bardzo użyteczna podczas dokonywania obliczeń dla reakcji chemicznych zachodzących w fazie gazowej. Kolejną nowością było dla uczniów stężenie molowe, które określamy podając liczbę moli substancji znajdujących się w 1 dm3 roztworu. Stosowanie w obliczeniach chemicznych stężenia molowego, w przeciwieństwie do stężenia procentowego, pozwala nam na porównywanie ilości reagujących ze sobą substancji (niezależnie od rodzaju substancji mol zawiera zawsze tyle samo atomów lub cząsteczek, podczas gdy w takiej samej masie różnych związków chemicznych znajduje się różna ilość atomów lub cząsteczek).Przeliczanie stężenia roztworu z molowego na procentowe i odwrotnie okazało się, tradycyjnie, nie być proste, szczególnie, że w obydwu tych przypadkach pojawia się kolejna użyteczna cecha materii, gęstość (najprościej: gęstość mówi nam ile gramów waży 1 cm3 roztworu), jednak nie była to trudność nie do pokonania.Podczas następnych zajęć uczestników czeka napisanie pierwszego kolokwium i oddanie pierwszego sprawozdania z ćwiczeń. Trzymamy kciuki:)