Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Licealiści Liczą - tydzień 1

Stężenia roztworów

waga
Dla większości uczestników obliczanie stężenia molowego i procentowego roztworu nie było żadnym problemem. Podobnie jak przeliczanie stężenia procentowego na molowe i odwrotnie. W przeciwieństwie do gimnazjalistów, licealiści są już za pan brat z gęstością i potrafią ją wykorzystać podczas obliczeń. Niektórzy uczniowie twierdzili, że podczas zajęć poznali kolejne, nowe sposoby rozwiązywania zadań, uzupełniające względem stosowanych w szkole. Próbowano nas także przekonywać o wyższości stosowania wzorów nad stosowaniem proporcji i od soboty uczniowie już wiedzą, dlaczego to nie jest prawda:)

Ale musimy się do czegoś przyznać: zajęcia zostały tak zaplanowane, żeby rozpocząć od wiadomości dobrze znanych. Podczas następnych spotkań nie będzie już tak prosto…

Za kilka tygodni pierwsze kolokwium…

Liczymy stężenia
Liczymy stężenia
Liczymy stężenia
Liczymy stężenia
Liczymy stężenia
Liczymy stężenia
Wykład
Wykład