Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Dolnośląski Festiwal Nauki 2016

XIX edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

 Zajęcia na Wydziale Biotechnologii

17 września 2016 r.

10:00 – 11:00 dr Dorota Mackiewicz  „Muszka owocowa – ulubienica genetyków”, warsztat

 zapisy: 1-15 września 2016r., dorota@smorfland.uni.wroc.pl

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli poznać bliżej muszkę owocową /Drosophila melanogaster/ oraz zobaczyć jakie mogą być konsekwencje  wprowadzenia zmian do materiału genetycznego. Z racji ogromnych zasług muszki owocowej na polu genetyki przedstawiony zostanie również wkład tego małego owada w rozwój tej dziedziny wiedzy.  Zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem, podczas którego uczestnicy w laboratorium oglądają różne pod względem wyglądu muszki oraz poznają podstawowe techniki pracy z tym owadem.

12:00 – 13:00 dr Dorota Mackiewicz „Czy słaba płeć naprawdę jest słaba? – rozważania z punktu widzenia genetyki”, wykład

zapisy 1-15 września 2016r., dorota@smorfland.uni.wroc.pl

Podczas wykładu przedstawione zostaną różnice w materiale genetycznym między kobietą i mężczyzną. Omówione zostanie źródło tych różnic oraz ich konsekwencje. W oparciu o odmienny sposób dziedziczenia wynikający z tych różnic zaprezentowane zostaną wybrane choroby sprzężone z płcią oraz inne ciekawe informacje powiązane z tym zagadnieniem.

11:00 i 13:00 „Jeden z dwudziestu”, konkurs wiedzy dla gimnazjalistów

zapisy: 7-11 września 2016r., maria.stasiuk@uwr.edu.pl (prosimy o podanie preferowanej godziny rozpoczęcia konkursu)

Konkurs kierowany jest do uczniów gimnazjów zainteresowanych biologią i chemią. W trakcie konkursu uczniowie odpowiadać będą na losowo wybrane pytania z różnych kategorii (kategorię wybiera uczestnik). Pytania swoją trudnością nie wykraczają poza program nauczania biologii i chemii w trzech klasach gimnazjum. Konkurs jest indywidualny, podczas każdej tury do konkursu może przystąpić 20 osób. Na zwycięzców czekają nagrody. Szczegóły zawiera regulamin.

Zapraszamy również osoby towarzyszące kibicujące uczestnikom.

UWAGA! Zmiana w regulaminie. Konkurs odbędzie się równocześnie dla dwóch grup uczniów o godz. 12:00, nie jak pisano wcześniej o godz. 11:00 i 13:00. 

Zapisy zostały przedłużone do środy, 14 września do godz. 24:00. Zapraszamy!

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY

10:00 – 15:00 „Orientacja na naukę. Bio-chemiczny bieg sprawnościowy”, gra

zapisy: 7-11 września 2016r., maria.stasiuk@uwr.edu.pl

Bio-chemiczny bieg na orientację kierowany jest do uczniów szkół średnich. Organizowany jest przez Wydział Biotechnologii oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas biegu uczestnicy będą otrzymywać punkty za rozwiązanie zadań z zakresu biologii, biochemii oraz chemii (zakres rozszerzony podstawy programowej szkół licealnych) oraz punkty bonusowe za kreatywność, szybkość myślenia oraz rozwiązywanie problemów na poziomie akademickim. Do udziału powinny się zgłaszać zespoły trzyosobowe, ilość miejsc jest ograniczona. UWAGA! ZMIANA! Zapraszamy do udziału 10 zespołów trzyosobowych, a nie 15, jak napisano w programie festiwalowym. Zmiana została podyktowana czynnikami niezależnymi od organizatorów.

Prosimy, aby każda drużyna posiadała urządzenie z dowolną aplikacją umożliwiającą odczytanie aktualnych współrzędnych GPS. Na zwycięzców czekają nagrody. Szczegóły zawiera regulamin.

Zapisy zostały przedłużone do środy, 14 września do godz. 24:00. Zapraszamy!

REGULAMIN BIEGU

Załącznik zgoda rodziców

19 września 2016r.

12:00, 13:30 i 15:00 Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów „Od laika do genetyka, czyli co potrafi

współczesna biotechnologia”, warsztaty

zapisy: 5-15.09. 2016r., tel. 731 983 732, anita.jopkiewicz@gmail.com

20 września 2016r.

12:00, 13:30 i 15:00 Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów „Od laika do genetyka, czyli co potrafi

współczesna biotechnologia”, warsztaty

zapisy: 5-15.09. 2016r., tel. 731 983 732, anita.jopkiewicz@gmail.com

Przygotowane przez studentów warsztaty biotechnologiczne mają na celu pokazanie uczestnikom proste procedury i reakcje biotechnologiczne, które w większości można wykonać w domu, pokazujące biotechnologiczne podłoże rzeczy codziennego użytku. Dodatkowo organizatorzy postarają się przybliżyć uczestnikom do czego używane są wytwory współczesnej biotechnologii oraz zachęcić do studiowania w przyszłości tego kierunku.