Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zakład Biotransformacji - dr hab. Dorota Dziadkowiec

anaphase-Dziadkowiec

Homologiczna rekombinacja

to bardzo istotny mechanizm, który pozwala na wymianę materiału genetycznego pomiędzy homologicznymi sekwencjami DNA. Bierze ona udział w procesach takich jak naprawa podwójnych pęknięć DNA, uruchamianie zatrzymanych widełek replikacyjnych, czy zachowanie stabilności telomerów oraz jest istotna dla parowania i segregacji chromosomów w czasie mejozy. Odgrywa więc ona bardzo ważną rolę w zachowaniu stabilności genomu, co zapobiega procesowi nowotworzenia u organizmów wyższych. Proces homologicznej rekombinacji jest bardzo ściśle kontrolowany przez białka mediatorowe, będące przedmiotem naszych badań.

Rrp1 i Rrp2 to niedawno odkryte przez nas mediatory homologicznej rekombinacji występujące u drożdży Schizosaccharomyces pombe, działające wspólnie z rekombinazą Rad51 na szlaku zależnym od kompleksu Swi5/Sfr1 i prawdopodobnie wspólnie z Srs2 regulujące wybór ścieżki naprawy uszkodzonego DNA. Rrp1 i Rrp2 to paralogi białka Uls1 u drożdży Saccharomyces cerevisiae, które, jak pokazaliśmy, bierze udział w odpowiedzi na stres replikacyjny, a także odgrywa rolę w stabilizacji struktury telomerów. Rrp1 i Rrp2 wiążą się do DNA w miejscu podwójnego pęknięcia nici, co obserwowane jest w mikroskopie fluorescencyjnym jako kolokalizujące skupiska tych białek w jądrze komórkowym. Obecnie badamy za pomocą obserwacji w mikroskopie fluorescencyjnym oraz immunoprecypitacji interakcje białek Rrp1 i Rrp2 z innymi białkami biorącymi udział w utrzymaniu stabilności genomu. Sprawdzamy też, jaką rolę w aktywności Rrp1 i Rrp2 odgrywają obecne w ich strukturach domeny ATPazowa/helikazowa i ligazy ubikwitynowej RING.

Kierownik tematu: dr hab. Dorota Dziadkowiec

Współpraca:

1. Prof. Robert Wysocki – Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
2. Prof. Antony M. CarrGenome Damage and Stability Center, University of Sussex, Wielka Brytania
3. Prof. Hiroshi Iwasaki – Tokyo Institute of Technology, Japonia

Doktoranci:

  1.  Karol Kramarz – Rola ortologów Rad5 w naprawie DNA u drożdży Saccharomyces cerevisiae i Schizosaccharomyces pombe.
  2.  Anna Barg – Rola mediatorów homologicznej rekombinacji w utrzymaniu integralności centromeru.
  3.  Jakub Muraszko – Rola mediatorów homologicznej rekombinacji w utrzymaniu struktury chromatyny i w regulowaniu jej transkrypcyjnej aktywności.
  4. Gabriela Baranowska – Rola mediatorów naprawy DNA w regulacji ekspresji genów.

Publikacje z udziałem magistrantów i doktorantów:

  • K. Kramarz, I. Litwin, M. Cal-Bąkowska, B. Szakal, D. Branzei, R. Wysocki, D. Dziadkowiec (2014) Swi2/Snf2-like protein Uls1 functions in the Sgs1-dependent pathway of maintenance of rDNA stability and alleviation of replication stress. DNA Repair 21:24-35
  • D. Dziadkowiec, K. Kramarz, K. Kanik, P. Wisniewski, A.M. Carr (2013) Involvement of Schizosaccharomyces pombe rrp1+ and rrp2+ in the Srs2- and Swi5/Sfr1-dependent pathway in response to DNA damage and replication inhibition. Nucl Acids Res. 41:8196-8209.
  • I. Litwin, T. Bocer, D. Dziadkowiec, R. Wysocki (2013) Oxidative stress and replication-independent DNA breakage induced by arsenic in Saccharomyces cerevisiae. PLoS Genet. 9:e1003640.
  • M. Cal-Bąkowska, I. Litwin, T. Bocer, R. Wysocki, D. Dziadkowiec (2011) The Swi2–Snf2-like protein Uls1 is involved in replication stress response. Nuclc Acids Res 39: 8765–8777
  • D. Dziadkowiec, E. Petters, A. Dyjankiewicz, P. Karpiński, V. Garcia, A. Watson, A.M. Carr (2009) The role of novel genes rrp1+ and rrp2+ in the repair of DNA damage in Schizosaccharomyces pombe. DNA Repair 8: 627-636

MB2-701
70-467
EX200
350-001
700-505
640-911
M70-301
70-489
220-802
700-501
050-SEPROAUTH-02
350-001 test
70-417 test
70-463 test
70-488 test
5A0-130 test
156-210 test
5A0-100 test
156-310 test
156-510 test
1z0-042 test
70-480 test
C4040-108 test
MB2-701 test
070-411 test
100-101 test
640-554 test
700-505 test
70-457 test
70-460 test
C2150-197 test
70-488
C_HANATEC131
C2090-303
C2090-614
FCNSP.v5
MB5-705
070-247
070-347
070-463
300-206
70-243
74-325
C2020-622
C2030-283
C2090-540
70-412
70-458
70-486
820-421
820-422
C2170-008
C2180-275
C2180-276
C4040-123
JN0-343
400-101
70-410
050-SEPROAUTH-02
200-120
MB2-703
070-462
70-462
70-461
070-410
JN0-102
70-411
C_TADM51_731
C4090-958
70-483
EX300
070-461
MB2-702
MB7-702
220-802
400-101
646-206
700-501
70-480
C4040-108
MB2-701
070-411
100-101
640-554
700-505
70-457
JN0-102 test
70-411 test
C_TADM51_731 test
C4090-958 test
70-483 test
200-101 test
350-080 test
MB2-702 test
MB7-702 test
220-802 test
400-101 test
646-206 test
700-501 test
400-101 test
70-410 test
050-SEPROAUTH-02 test
200-120 test
MB2-703 test
070-462 test
70-462 test
70-461 test
070-410 test
C_TAW12_731 test
C4030-670 test
C4040-224 test
C4090-450 test
C4120-783 test
EX200 test
MB2-700 test
MB3-700 test
MB6-869 test
OG0-093 test
VCP-510 test
VCP550 test
070-178 test
MB7-702
220-802
400-101
646-206
700-501
70-480
C4040-108
MB2-701
070-411
100-101
640-554
700-505
070-458
1Z0-481
1Z0-599
300-207
70-246
70-414
A00-240
C_TAW12_731
C4030-670
C4040-224
C4090-958
70-483
EX300
070-461
MB2-702
MB7-702
220-802
400-101
646-206
700-501
70-480
C4040-108
C4090-452
VCP-550
070-177
070-412
70-417
70-463
70-488
C_HANATEC131
C2090-303
C2090-614
FCNSP.v5
MB5-705
MB2-701
070-411
100-101
640-554
700-505
70-457
70-460
C2150-197
70-460
C2150-197
EX0-001
070-243
70-466
C_THR12_66
C4040-225
1Z0-061
70-347
C4090-452
VCP-550
070-177
070-412
70-417
70-463
MB7-702
220-802
400-101
646-206
700-501
70-480
C4040-108
MB2-701
070-411
100-101
640-554
700-505
MB2-701
070-411
100-101
640-554
700-505
70-457
70-460
C2150-197
EX0-001
070-243
70-466
070-243
70-466
C_THR12_66
C4040-225
1Z0-061
70-347
C4090-452
VCP-550
070-177
70-480
C4040-108
MB2-701
070-411
100-101
640-554
700-505
70-457
70-460
C2150-197
EX0-001
C4040-225
1Z0-061
70-347
C4090-452
VCP-550
070-177
070-412
70-417
70-463
70-488
070-247
070-347
070-463
300-206
70-243
74-325
70-460
C2150-197
EX0-001
070-243
70-466
C_THR12_66
C4040-225
1Z0-061
70-347
C4090-452
070-246
070-341
070-417
070-457
070-458
1Z0-481
1Z0-599
300-207
70-246
70-414
A00-240
C_TAW12_731
C4030-670
C4040-224
70-342
70-460
74-338
MB6-871
200-101
70-484
C2090-303
MB6-886
1Z0-481
1Z0-899
400-051
70-246
70-496
74-343
1Y0-200
70-178
70-640
CV0-001
MB6-872
C2170-008 exam
PR000041 exam
9L0-012 exam
C_BODI_20 exam
PRINCE2 exam
1Z0-851
300-075 exam
210-065 exam
810-401 exam
70-347 exam
70-411
C_TADM51_731
C4090-958
70-483
EX300
070-461
MB2-702
MB7-702
220-802
400-101
646-206
700-501
70-480
400-101
70-410 test
050-SEPROAUTH-02 test
200-120 test
MB2-703 test
070-462 test
70-462 test
70-461 test
070-410 test
JN0-102 test
70-411 test
C_TADM51_731 test
C4090-958 test
70-483 test
EX300 test
070-461 test
MB2-702 test
MB7-702 test
220-802 test
400-101 test
646-206 test
700-501 test
70-480 test
C4040-108 test
MB2-701 test
070-411 test
100-101 test
640-554 test
700-505 test
70-457 test
70-460 test
C2150-197 test
EX0-001 test
070-243 test
70-466 test
C_THR12_66 test
C4040-225 test
1Z0-061 test
70-347 test
C4090-452 test
VCP-550 test
070-177 test
070-412 test
70-417 test
70-463 test
70-488 test
buy cheap Windows 7 key
sale cheap Windows 8 key
sale cheap Office 2013
buy cheap microsoft office 2010
cheap Windows 7 key
cheap Office 2007 key
cheap Office 2010 key
cheap Office 2008 key
buy cheap Windows 7
buy cheap Windows 8
buy cheap Office 2013
buy cheap microsoft office 2010
buy cheap cheap Windows 7 key
buy cheap microsoft Office 2007 key
cheap microsoft Office 2010 key
buy cheap replica watches
buy cheap rolex replica watches online
cheap omega replica watches
buy cheap breitling replica watches
buy cheap breitling scriss replica watches
cheap scriss rolex replica watches
buy cheap swiss rolex replica watches online
buy fashional replica watches
IWC replica watches sale online
online sale cheap rolex replica watches
70-467
EX200
M70-301
70-489
220-802
70-410
70-461
70-462
200-120
70-488
MB2-703
70-411
mb5-705
70-346
70-486
70-347
70-480
70-483
70-412