Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zmarł prof. Arkadiusz Kozubek

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Prof. zw. dr hab. Arkadiusza Kozubka

zmarłego w dniu 20 maja 2016 r.

biochemika, nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń biochemików i biotechnologów,

twórcę polskiej szkoły liposomowej, byłego kierownika Zakładu Lipidów i Liposomów,

wieloletniego dyrektora Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej,

współtwórcę i współredaktora „Cellular and Molecular Biology Letters”

wieloletniego członka Komitetu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk.

*

Rodzinie i Najbliższym Pana Profesora

wyrazy szczerego współczucia składają Rektor i Senat Uniwersytetu Wrocławskiego, Dziekani,

członkowie Rady Wydziału oraz pracownicy Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

*

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 2 czerwca 2016 r.

o godz. 14:00 na cmentarzu przy ul. Kiełczowskiej (Cmentarz Kiełczów we Wrocławiu)

Pożegnanie akademickie odbędzie się o godz. 11:30 w Sali im. Czekanowskiego, ul. Kuźnicza 35

Aktualności