Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

ZBMK poszukuje kandydatów na studia doktoranckie

zbmk-logo116wanted116Zakład Biologii Molekularnej Komórki Uniwersytetu Wrocławskiego poszukuje kandydatów na studia doktoranckie na lata 2016-2020.

Tematyka projektu dotyczy mechanizmów zależnej od rybosomów selektywnej regulacji translacji w roślinnych mitochondriach.

Ostatnio nasz zespół odkrył, że roślinne rybosomy mitochondrialne to nie tylko maszyny umożliwiające syntezę białek, ale również regulatory translacji. Proponowana praca doktorska dotyczy poznania molekularnych podstaw selektywnej translacji kontrolowanej składem populacji mitorybosmów. Do badań wykorzystany będzie szeroki zakres metod badawczych biologii molekularnej i komórkowej.

Wysokość stypendium: do 3000 PLN/miesiąc netto

Czas trwania stypendium: 4 lata

Źródła finansowania: Narodowe Centrum Nauki; projekt w ramach konkursu „Opus”; kierownik projektu: prof. dr hab. Hanna Jańska + Stypendium w ramach regularnych studiów doktoranckich.

Planowany termin rozpoczęcia badań: październik 2016

Wymagania: ukończone studia magisterskie kierunków biologia, biotechnologia lub pokrewnych.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: janska@ibmb.uni.wroc.pl. Dodatkowe informacji można uzyskać u prof. dr hab. Hanny Jańskiej: janska@ibmb.uni.wroc.pl

Termin składania zgłoszeń: do 1 lipca 2016

Aktualności