Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zawieszenie zajęć dydaktycznych na uczelni

Na dzisiejszym posiedzeniu Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola zdecydowano o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w wyższych szkołach publicznych od 11 marca 2020 r. do odwołania.

Szczegóły zawarte zostaną w zarządzeniu Rektora, które niezwłocznie po przygotowaniu, zostanie podane do wiadomości.

Aktualności