Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zasady wypłacania stypendiów dla cudzoziemców w okresie lipiec - wrzesień 2019 r.

Zasady wypłacania stypendiów w okresie lipiec – wrzesień 2019 r. oraz zasiłków na przygotowanie pracy dyplomowej dla studentów cudzoziemców stypendystów programu im. Stefana Banacha, programu im. Ignacego Łukasiewicza oraz programu stypendialnego dla Polonii.

Szczegółowe informacje.

Aktualności