Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zarządzeniem Rektora dot. zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie od dnia 25 maja 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z:

Zarządzeniem Nr 63/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.

Komunikatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku zakażenia wirusem SARS-Cov-2 oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego.

Aktualności