Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zarządzenie Rektora dot. zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zarządzenia Nr 67/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Aktualności