Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Biotechnologii

W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 30/2021 w sprawie szczegółowego trybu oraz zasad przyznawania nagród Rektora w Uniwersytecie Wrocławskim, opublikowane zostało Zarządzenie Dziekana Wydziału Biotechnologii precyzujące ww. kwestie na Wydziale Biotechnologii UWr.

Treść obydwu zarządzeń prezentujemy poniżej:

Zarządzenie nr 30/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu oraz zasad przyznawania nagród Rektora w Uniwersytecie Wrocławskim.

Zarządzenie nr 2/2021 Dziekana Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu oraz kryteriów przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim zatrudnionym na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Aktualności