Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zarządzenie Dziekana WB

Zarządzenie nr 1/2015  Dziekana Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego  z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie uszczegółowienia procedury dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu APD.

 

 

Aktualności