Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

zapytanie ofertowe

SZANOWNI PRACOWNICY

WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania treści ankiet oraz przeprowadzenia ewaluacji uczestników projektu za semeSZANstr letni r.a.2013/2014 dla II i III roku studentów biotechnologii zamawianej I stopnia(analiza danych zastanych – ocena atrakcyjności kształcenia i zarządzania, przeprowadzenie badań ankietowych, wywiadów, opracowanie raportu cząstkowego) w ramach projektu „Uatrakcyjnienie i wzbogacenie kształcenia oraz zwiększenie liczby absolwentów na kierunku Biotechnologia I stopn

 

 

 

zapytanie ofertowe Ewaluacja 2014_2

Aktualności